*PEMAKLUMAN TERKINI"
kepada semua pelajar (kecuali Asasi)

1. Pindaan tarikh-tarikh penting pendaftaran kursus, pembayaran yuran dan Gugur Taraf boleh dicapai di https://hea.uitm.edu.my/v3/downloads/calendars/academic/COVID-19%20-%20PINDAAN%20AKTIVITI%20PENDAFTARAN%20KURSUS%20DAN%20YURAN%2020202%20B.pdf
2. Tarikh akhir pembayaran yuran adalah dilanjutkan kepada 30 April 2020.
3. Pelajar boleh membuat permohonan untuk menangguhkan pembayaran yuran dengan majukan permohonan anda kepada Pejabat Akademik di fakulti/kampus masing-masing melalui email sebelum 27 April 2020.
4. Bagi pelajar yang telah mendapat kelulusan untuk menangguhkan pembayaran yuran, pelajar boleh membuat pembayaran sebelum atau pada 21 Jun 2020.
5. Sila layari laman web untuk mendapat maklumat pegawai akademik anda di https://sites.google.com/uitm.edu.my/covid19uitmhea/home

Terima Kasih.
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
17 April 2020