Susulan dari Pengawalan Wabak COVID19 yang dinyatakan dalam Pekeliling Naib Canselor Bil 6/2020, Kalendar Akademik Sesi II 2019/2020 (Disember2019/Mac 2020) boleh dicapai di https://hea.uitm.edu.my/v3/downloads/calendars/academic/COVID19%20%20PINDAAN%20KALENDAR%20AKADEMIK%20SESI%20II%202019%202020.pdf
Jika ada sebarang pindaan akan dimaklumkan dari masa ke semasa.

dari
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
20 Mac 2020