Print
Hits: 3135

Kandungan

Prakata YB. Menteri Pengajian Tinggi

Prakata Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 PROSES PERMOHONAN

BAB 3 PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB 4 SEMAKAN KURIKULUM

BAB 5 PENUBUHAN DAN PENSTRUKTURAN

LAMPIRAN (download *.zip)

Lampiran 1 (1-3)

Lampiran 3 (1-10)

Lampiran 4 (1-2)

Lampiran 5