Perkara 1: Status Pelaksanaan iCGPA UiTM

  1. Status iCGPA Program Sarjana dan Sarjana Muda
  2. Status iCGPA Program Diploma
Perkara 2: Format Pelan Pentaksiran Baru 2017
  1. Menambahbaik penyediaan dokumen.
  2. Memastikan keperluan maklumat disediakan bagi memudahkan.
  3. Memberi peluang kepada pereka bentuk kursus menyatakan bentuk dan cara penilaian.
  4. semakan.
  5. Menetapkan komponen yang perlu ada di dalam format pelan pentaksiran kursus.
  6. Disertakan Slaid Format Pelan Pentaksiran yang baru serta template dalam bentuk softcopy.
Perkara 3: Direktori Champion Mengikut Fakulti & Kampus Cawangan
 
UHEK, BHEA telah menyediakan Direktori Champion yang telah menjalani latihan melalui Syarahan Interaktif iCGPA bermula dari Nov 2016 sehingga Mac 2017. Direktori ini bertujuan untuk membantu fakulti dan kampus untuk menggunakan khidmat champion ini bagi merekabentuk program baharu atau semakan kurikulum. Berikut adalah;