Perkara 1: Status Pelaksanaan iCGPA UiTM

  1. Pengemaskinian Pemakaian Pelan Pentaksiran Kursus Semester untuk Fasa 1 : Program Sarjana Muda pada sesi Mac – Jun 2016 – Senarai Terkini Sehingga Jun 2017
  2. Pengemaskinian Pemakaian Pelan Pentaksiran Kursus Semester untuk Fasa 2 : Program Sarjana Muda pada sesi Sept – Dis  2016 -Senarai Terkini Sehingga Jun 2017
  3. Pengemaskinian Pemakaian Pelan Pentaksiran Kursus Semester untuk Fasa 1 : Program Diploma pada sesi Jun - Okt  2016 - Senarai Terkini Sehingga Jun 2017
  4. Pengemaskinian Pemakaian Pelan Pentaksiran Kursus untuk Fasa 2 : Program Diploma pada sesi Dis - Apr  2017 - Senarai Terkini Sehingga Jun 2017
Perkara 2: Format Pelan Pentaksiran Baru 2017
  1. Menambahbaik penyediaan dokumen.
  2. Memastikan keperluan maklumat disediakan bagi memudahkan.
  3. Memberi peluang kepada pereka bentuk kursus menyatakan bentuk dan cara penilaian.
  4. semakan.
  5. Menetapkan komponen yang perlu ada di dalam format pelan pentaksiran kursus.
  6. Disertakan Slaid Format Pelan Pentaksiran yang baru serta template dalam bentuk softcopy.
Perkara 3: Direktori Champion Mengikut Fakulti & Kampus Cawangan
 
UHEK, BHEA telah menyediakan Direktori Champion yang telah menjalani latihan melalui Syarahan Interaktif iCGPA bermula dari Nov 2016 sehingga Mac 2017. Direktori ini bertujuan untuk membantu fakulti dan kampus untuk menggunakan khidmat champion ini bagi merekabentuk program baharu atau semakan kurikulum. Berikut adalah;