Home

 

 

 

 

Perutusan Pengerusi

 


Assalamualaikum wbt. 

Selamat datang ke Portal Jawatankuasa Timbalan Naib Canselor / Rektor Akademik atau JKTNCRA. Portal ini telah dibangunkan oleh Bahagian Hal Ehwal Akademik, UiTM untuk pengendalian semua mesyuarat dan aktiviti JKTNCRA dan ianya ini telah dibina dengan objektif penggunaan yang mudah untuk melambangkan pengajaran dan pembelajaran yang merupakan salah satu tanggungjawab teras TNCR(A&A) di Malaysia. Sebagai urusetia JKTNCRA ketika ini, UiTM bertanggungjawab untuk penyelenggaraan portal ini. Saya mengalu-alukan cadangan-cadangan membina dari rakan-rakan TNC(A&A) yang lain supaya portal ini sentiasa dapat diperbaiki dan mencapai matlamatnya sebagai portal JKTNCRA.

Semoga pengalaman tuan-tuan dan puan-puan dalam menggunakan portal ini suatu pengalaman yang mendatangkan manafaat dan menyeronokkan.

Sekian. Terima kasih.

Professor Ts. Dr. Hj. Mohamad Kamal Hj. Harun, FASc
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 
Universiti Teknologi MARA

 

Minit Mesyuarat JKTNCRA

Minit Mesyuarat JKTNCRA

Mesyuarat JKTNCRA 2020

Mesyuarat JKTNCRA Ke 65


Mesyuarat JKTNCRA 2019

- Mesyuarat JKTNCRA Ke 60 - 63


Mesyuarat JKTNCRA 2018
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 57 - 59


Mesyuarat JKTNCRA 2017
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 53 - 56


Mesyuarat JKTNCRA 2016
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 49 - 52


Mesyuarat JKTNCRA 2015
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 44 - 48


Mesyuarat JKTNCRA 2014
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 41 - 43


Mesyuarat JKTNCRA 2013
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 39 - 40


Mesyuarat JKTNCRA 2012
- Mesyuarat JKTNCRA  Ke 37

 

 Ahli JKTNCRA

 

   

YBhg. Prof. Dato' Seri Dr. Mohamed Mustafa Ishak
Ketua Pengarah
   Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi 

        

YBhg. Dato' Prof. Ir. Dr. Mohd Saleh Jaafar
Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi 
(Akademik dan Pembangunan) 

 

YBrs. Prof. Madya Dr. Wan Zuhanis Saad
Pengarah
Bahagian Kecemerlangan Akademik
Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pengajian Tinggi


 

 

YBhg. Prof. Dr. Zaidi Omar
Pengarah
Bahagian Mahasiswa Holistik
Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pengajian Tinggi


 

 

YBrs. Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail
Pengarah
Bahagian Governan IPTA
Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pengajian Tinggi


 

                   

 

YBhg. Prof. Ts. Dr. Hj. Mohamad Kamal Hj. Harun, FASc 
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)

PENGERUSI JKTNCRA

 


 

 

     

YBhg. Prof. Ir. Dr. Mohd Rizal Arshad
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)

TIMBALAN PENGERUSI JKTNCRA


 

 

 

YBhg. Prof. Dr. Kamila Ghazali
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaya (UM)  
 
   

YBhg. Prof. Dato' Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah
Menjalankan Fungsi
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sains Malaysia (USM) 

 

YBhg. Prof. Dato' Ir. Dr. Mohd Marzuki Mustafa
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 

YBhg. Prof. Dr. M. Iqbal bin Saripan
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Putra Malaysia (UPM) 

YBhg. Prof. Ir. Ts. Dr. Zainuddin Abdul Manan
Menjalankan Fungsi
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 

YBhg. Prof. Dr. Ahmad Faris Ismail
Timbalan Rektor (Akademik dan Hubungan Industri)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 

YBhg. Prof. Dr. Yusnidah binti Ibrahim
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Utara Malaysia (UUM) 

                    

YBhg. Prof. Dr. Hj. Ahmad Hata Bin Rasit
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 

 

YBhg. Prof. Dr. Rasid Mail
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)

  

YBhg. Prof. Dr. Md. Amin bin Md. Taff
Menjalankan Fungsi
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 

 

YBhg. Prof. Dr. Abdul Rahim bin Abdul Rahman
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)


 

 

  

YBhg. Prof. Dr. Zulkifilie Ibrahim
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) 

YBhg. Prof. Dr. Ismail Abdul Rahman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 

 

YBhg. Prof. Ir. Dr. Noor Azuan Bin Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

  

                     

YBhg. Prof. Ts.Dr. Mohd. Rosli Hainin
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)                           

 


 

 

YBhg. Prof. Dr. Kamarul Shukri Bin Mat Teh
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 

 

YBhg. Prof. Dr. Mohd Rafi bin Yaacob
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 

    YM. Prof. Emeritus Dato' Dr. Tengku Mohd bin Tengku Sembok
                    Menjalankan Fungsi
       Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
           Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) 

                    

    YBhg. Prof. Dato' Dr. Husaini Omar
          Ketua Pegawai Eksekutif
    Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)


 

                            Image result for dr nordin yahaya                                                   

  YBrs. Prof. Dr. Nordin bin Yahaya,
                    Pengarah
  Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)