Home

 

 Perutusan Pengerusi

 
Assalamualaikum wbt. 

Selamat datang ke Portal Jawatankuasa Timbalan Naib Canselor / Rektor Akademik atau JKTNCRA. Portal ini telah dibangunkan oleh Bahagian Hal Ehwal Akademik, UiTM untuk pengendalian semua mesyuarat dan aktiviti JKTNCRA dan ianya ini telah dibina dengan objektif penggunaan yang mudah untuk melambangkan pengajaran dan pembelajaran yang merupakan salah satu tanggungjawab teras TNCR(A&A) di Malaysia. Sebagai urusetia JKTNCRA ketika ini, UiTM bertanggungjawab untuk penyelenggaraan portal ini. Saya mengalu-alukan cadangan-cadangan membina dari rakan-rakan TNC(A&A) yang lain supaya portal ini sentiasa dapat diperbaiki dan mencapai matlamatnya sebagai portal JKTNCRA.

Semoga pengalaman tuan-tuan dan puan-puan dalam menggunakan portal ini suatu pengalaman yang mendatangkan manafaat dan menyeronokkan.

Sekian. Terima kasih.

Professor Dr Hj Mohamad Kamal Hj Harun
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 
Universiti Teknologi MARA

 

Minit Mesyuarat JKTNCRA

Minit Mesyuarat JKTNCRA


Mesyuarat JKTNCRA 2018
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 57 - 59


Mesyuarat JKTNCRA 2017
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 53 - 56


Mesyuarat JKTNCRA 2016
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 49 - 52


Mesyuarat JKTNCRA 2015
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 44 - 48


Mesyuarat JKTNCRA 2014
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 41 - 43


Mesyuarat JKTNCRA 2013
- Mesyuarat JKTNCRA Ke 39 - 40


Mesyuarat JKTNCRA 2012
- Mesyuarat JKTNCRA  Ke 37

 

 Ahli JKTNCRA

 

YBhg. Datin Paduka Ir. Siti Hamisah binti Tapsir
Ketua Pengarah
Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi 

YBhg. Prof. Ts Dr. Noor Azizi Ismail
Timbalan Ketua Pengarah
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi (IPTA) 

 

YBrs. Prof. Madya Dr. Wan Zuhanis Saad
Pengarah
Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik
Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi 

 

YBhg. Prof. Dr. Hj. Mohamad Kamal Hj. Harun
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Teknologi Mara (UiTM)

PENGERUSI JKTNCRA

 


 

 

YBhg. Prof. Ir. Dr. Rezuwan Kamaruddin
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)

TIMBALAN PENGERUSI JKTNCRA


 

 

 

YBhg. Prof. Dr Kamila Ghazali
Menjalankan Fungsi
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaya (UM)  
 

YBhg. Prof. Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sains Malaysia (USM) 

 

YBhg. Prof. Dato' Ir. Dr. Mohd Marzuki Mustafa
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 

YBrs. Prof. Dr. M. Iqbal bin Saripan
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Putra Malaysia (UPM) 

YBhg. Prof. Ir. Dr. Zainuddin Abdul Manan
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 

YBhg. Prof. Dr. Isarji Hj. Sarudin
Timbalan Rektor (Akademik & Jaringan Industri)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 

YBrs. Prof. Dr. Yusnidah binti Ibrahim
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Utara Malaysia (UUM) 

 

YBhg. Prof. Dr. Fasihuddin bin Badaruddin Ahmad
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 

 

YBhg. Prof. Dr. Rasid Mail
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)

  

YBhg. Prof. Dr. Mohd Sahandri Gani Hamzah
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 

 

YBhg. Prof. Dr. Abdul Rahim bin Abdul Rahman
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)


 

 

YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohd Razali bin Muhamad
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) 

YBhg. Prof. Dr. Ismail Abdul Rahman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 

 

YBhg. Prof. Ir. Dr. Noor Azuan Bin Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

  

 

Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)                           

 


 

YBhg. Prof. Dr. Mahadzirah binti Mohamad
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) 

 

YBhg. Prof. Dr. Mohd Rafi bin Yaacob
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 

YM. Prof. Emeritus Dato' Dr. Tengku Mohd bin Tengku Sembok
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) 

YBhg. Dato' Dr. Rahmah binti Mohamed
CEO
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

 


 

 

YBhg. Prof. Datuk Dr. Rohana Yusof
Pengarah
Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)