HOME: Curriculum News

UHEK NEW OFFICE

E-mail Print PDF

Sukacita dimaklumkan, Pejabat Unit Hal Ehwal Kurikulum, Bahagian Hal Ehwal Akademik Universiti Teknologi MARA telah berpindah ke lokasi baharu.

Sehubungan dengan itu, sebarang surat-menyurat kepada Unit Hal Ehwal Kurikulum(UHEK), BHEA perlulah dialamatkan ke alamat seperti berikut:-


Unit Hal Ehwal Kurikulum (UHEK),
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Aras 19, Menara 2
Bangunan Sains & Teknologi
Universiti Teknologi MARA
40450 SHAH ALAM
Selangor

Tel    : 03-5544 3216
Faks  : 03-5544 2820
Emel :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Sekian, terima kasih.